3D VIZUALIZĀCIJAS

  • 3D VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM līdz 35M2
3D modelēšana: 89 EUR
Renderēšana: 12 EUR par skatu
  •  3D VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 35 – 69M2
3D modelēšana: 199 EUR
Renderēšana: 12 EUR par skatu
  • 3D VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 69 – 89M2
3D modelēšana: 219 EUR
Renderēšana: 12 EUR par skatu
  • 3D VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 89 - 119M2
3D modelēšana: 269 EUR
Renderēšana: 12 EUR par skatu
  • 3D VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM no 119M2
3D modelēšana: 3,59 €/m2
Renderēšana: 12 EUR par skatu
  • 3D VIZUALIZĀCIJAS OBJEKTIEM
3D modelēšana 1 priekšmetam: 59 EUR
Renderēšana: 12 EUR par skatu